Çocuklarda Asosyallik Nasıl Anlaşılır

Bulut Anaokulu

Günümüzde teknoloji gelişimiyle birlikte özellikle çocuklarda artmaya başlayan asosyallik çocuğu sosyal çevresinden kopartabiliyor. Çocuklarda asosyallik ileride daha önemli sorunlara da yol açabilmektedir.

 

BAĞIMLILIKLAR GÖSTEREBİLİRLER

Asosyallik, kişinin sosyal ortamlardan uzak durması ve kalabalık ortamları sevmemesidir. Bu kişiler çevresiyle kaliteli ve yeterince vakit geçirmezler. Sosyal ortamlara katılmak yerine tek başına kalmayı tercih eden kişilerin büyük çoğunluğu günümüzde internet ve bilgisayar bağımlısı olmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde görülebilen bu durum için ailelerin dikkatli olması ve çocuklarının bu yönlerini takip etmesi önemlidir.

AİLE SORUNLARI DA ETKİLEYEBİLİR

Asosyallik sadece bağımlılık sonucu da ortaya çıkmaz. Eğer çocuk sevilmediğini düşünüyorsa, ailesinde sorunlar yaşanıyor veya kendisiyle ilgili sevmediği bir yönü varsa da bu durum kişiyi asosyalliğe itebilir. Suçlular için de aynı şekilde asosyal kişilik nitelendirilmesi yapılmaktadır. Günümüz dünyasında şehir yaşamı ve bununla birlikte artan stres de çoğu kişiyi asosyal yaşam içerisine sokabilmektedir.

ÇOCUĞUNUZU AŞAĞILAMAYIN

Çocuklarda asosyallik ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunları ortaya çıkarabilir. Bu yüzden çocukluk ve ergenlik dönemlerinde bu yönlere özellikle dikkat edilmelidir. Çocukları aşağılamamalı ve ceza verilmemelidir. Sorunların çözümü doğru bir şekilde konuşarak halledilmelidir. Çocuğun sosyal çevresi ve sosyalleşmesiyle daha fazla ilgilenilmelidir. Eğitim de bu konuda önemlidir. Toplumun eğitim seviyesindeki düşüş asosyalliğin artmasına neden olur.

Asosyallik belirtileri;

 • Aileyle yeterince fazla vakit geçirmemek
 • Bilgisayar, telefon ve internet bağımlılığı
 • Küçüklükte yaşanan travmalar (şiddet, ebeveynlerin boşanması, ilgisizlik, istismar, doğal afetler vs.) kişiyi ileride asosyalliğe sürükleyebilir
 • Kişinin vücudunda bir bozukluk olması (yüzde izler vb.) kişinin sosyal çevresiyle iletişimini kopartabilir
 • İletişimsizlik. Kişi eğer konuşma becerisinin olmadığını veya iyi olmadığını düşünüyorsa çevresiyle iletişim kurmaktan çekinir
 • Okulda arkadaşlarıyla anlaşamamak
 • Okuldan veya evden kaçma eğilimleri

 

ÇOCUKLARDA ASOSYALLİK

Çocuklarda asosyallik ailenin farkındalığıyla yenilebilir, aileye bu konuda büyük görev düşer. Çocukları sosyal medya ve bilgisayar oyunlarıyla baş başa bırakıp iletişimsiz kalmak onları büyük bir yalnızlığa sürükler. Çocuğun kişiliğinin temellerinin atıldığı bu dönemler aileler çocuklarıyla daha fazla ilgilenmelidir. Özellikle karne hediyesi olarak görülen teknolojik cihazlar konusunda aileler daha tedbirli davranmalıdır. Çocuk hem oyunlardan hem de sosyal yaşantıdan kopmayacak şekilde yetiştirilmelidir.

Ailenin asosyal çocuğa yaklaşımında dikkat etmesi gerekenler;

 • Sosyal çevresiyle vakit geçirmeye teşvik etmek
 • Bağımlılık gösterdiği bilgisayar oyunları, telefon ve internet kullanımını azaltmak adına çocuk spor ve sanatsal aktivitelere yönlendirilmelidir
 • Çocuğun kendine özgüvenini kazanması için grup olarak yapılan aktiviteler yapılmalı
 • Aile çocuğuyla daha fazla iletişim kurmalı. Evde çocuğuyla birlikte oyunlar oynanabilir. Ebeveynler bazı ev işlerinde çocuklara küçük görevler verebilir. Bu tarz yöntemler çocuğun ailesiyle olan iletişimi artırır.
 • Çocuğunuzun anlattıklarını dikkatle dinleyin, onunla kendisi ve çevresi hakkında konuşun. Fikirlerini önemsediğinizi belli edin.