Eğitimde Rol Model Olmanın Önemi

Bulut Anaokulu

İlk ailede öğrenmeye başlayan çocuklar için eğitim dönemi ise kişilik ve mesleki yönden oldukça önemli bir dönemdir. Öğretmenlerin rol model olduklarının bilinciyle hareket etmesi öğrencinin başarılı olmasının en önemli unsurlarındandır.

 

İLK AİLEDEN ÖĞRENİYOR

Yaşamımızda ilk olarak aile yaşantımızın içerisinde öğrenmeye ve gözlemlemeye başlarız. Sosyal bir çevreye katılana kadar ilk izlenimler de ailede yapılır. Anne ve baba ile yakınları taklit etme özelliği de bu dönemde olur. Çocuğun kişiliğine olan etkiler sosyal bir çevreye katılana kadar yine aile vasıtasıyla oluyor. Bu yüzden bireyin sosyal yaşantısında ve okulunda başarılı olabilmesi ile sağlıklı bir iletişim kurabilmesi için çocukluk dönemi büyük önem taşır.

ÖĞRETMENLERİN ÖNEMLİ GÖREVİ

Aile yaşantısı dışında hem TV, internet gibi teknolojik unsurlar hem de okuldaki çevre ve öğretmenler rol model olma konusunda etki eder. Ebeveynler evde çocukları ile sağlıklı ve yeterince zaman geçirip, birlikte kitap okuyorsa çocuklar da bunları yaşantısına aktarır. Eğitimde rol model olmak ise en az aile ortamı kadar önemlidir. Eğitimin ilk dönemleri çocuğun geleceğine yön veren zamandır. Burada da en büyük görev de öğretmenlere düşüyor.

KİŞİLİĞİNE DE ETKİ EDİYOR

Okula yeni başlamış bir çocuğun kişiliği henüz oturmamıştır ve bu yüzden de çevresinden yaptığı gözlemler sonucunda taklit etmeye açık olurlar. Öğretmenler de kendilerini rol model olarak belirleyerek bu dönemde çocuklara etkili öğrenme, yaratıcılık, sağlıklı iletişim, okuma alışkanlığı ve problem çözmeyi öğretebilirler. Öğretmenin derste öğrencisi ile olan iletişimi eğitimin en önemli unsurudur. Ders dışında da öğretmenlerin sosyal alanda davranışları öğrencinin kişiliğine etki eder.

ÖĞRETMENLER FARKINDA OLMALI

Öğrenciyle sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilen öğretmen, öğrencinin özgüvenini kazanmasına yardımcı olur. Bu sayede çocuk, derslerde kendini saklamak yerine öğrenmeye ve bunları göstermeye çalışacak; problemleri çözüp, mesleki olarak ne istediğini bilecek ve arkadaşlarıyla güzel bir iletişim de kuracaktır. Sonuç olarak öğretmenlerin rol model olduklarının farkında olmasıyla eğitim sürecinde daha faydalı ve sağlıklı bir performans göstermeleri arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır.