Okul Öncesi Eğitim Neden Önemli

Bulut Anaokulu

Okul öncesi eğitim alan çocuklar eğitimleriyle birlikte sosyal becerilerini ve kişiliklerini de bu dönemde geliştirme imkanı buluyorlar. Bu dönem yetişkinlik dönemleri için de belirleyici bir süreç oluyor.

EĞİTİMİN İLK BASAMAĞI
Çocuklar için okul öncesi eğitim, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve iletişim kurmaları açısından önemlidir. 3-5 yaş aralığındaki çocuklar bu dönemlerinde aile ortamlarından çıkarak farklı kişi ve ortamlarda da iletişimlerini kurmaya başlar. Bu durum onların kişilikleri ve sosyal becerileri için önemli bir belirleyici rol üstlenir. Çocukların eğitim hayatının da başlangıcı olarak sayılan okul öncesi eğitim çocuklara; özgüvenli, dışa dönük ve sosyal birer birey olmaları için gerekli olan ortamı sağlar.

GELİŞİMLERİNİN TAMAMLANDIĞI DÖNEM
Yapılan araştırmalara göre de çocukların bedensel gelişimlerinin yanı sıra duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin yaklaşık yüzde 70’i de 6 yaşına kadar tamamlanmış oluyor. Çocuğun bu dönemde kazandığı davranış biçimleri de ilerleyen dönemler için belirleyici olmaktadır. Ayrıca bu dönemde doğru ve donanımlı bir eğitimle birlikte çocuk yetişkinlik döneminde daha üretici ve potansiyelini kullanmaya da daha yatkın olabilmektedir.

YETİŞKİNLİKLERİNİ ETKİLİYOR
Okul öncesi eğitimle birlikte sağlam bir temel alan öğrenciler ile bu dönemde eğitim almamış kişilerin ilerleyen dönemdeki yaşantılarında farklı eğitim ve sosyal beceri örnekleri gösterdikleri de tespit edilmiştir. Çocukların 6 yaşına kadar diğer insanlara göre anlama ve zeka becerileri daha yüksek olduğundan 6 yaşına kadar çocuğun eğitim ve sosyal açından aldığı eğitim, ilerideki sosyal ve mesleki yaşantısını da olumlu olarak etkileyecektir.

Okula daha rahat alışırlar: Okul öncesi eğitimi alan bir çocuk, ilkokul ortamına ve derslerine daha rahat uyum sağlayacaktır.

Sosyal çevresiyle iletişimi güçlü olur: Çocuk, okul öncesi eğitimiyle birlikte diğer çocuklarla iletişimini sağlayarak sosyal ortamlarda yabancılık çekmemeyi öğrenmektedir.

Fiziksel açıdan da gelişirler: Okulda yapılan sanat, spor gibi aktivitelerle birlikte çocuğun kas gelişimleri de güçlenir.

Yabancı dilleri rahat öğrenirler: Ana dillerini geliştirebilecekleri gibi bu dönemde öğretilen ikinci bir dil eğitimini de kolaylıkla kavrayabilir ve ileriki dönemlerde daha rahat pekiştirebilirler.

Yeteneklerini keşfederler: Anaokulu eğitimiyle birlikte çocuklar bu dönemde çeşitli aktiviteler yapıyor. Bu da kendilerini ve neye yeteneklerinin olduğunu keşfetmelerine büyük bir imkan sağlıyor.

Kişiliklerine olumlu katkı sunar: Sorumluluk alma, özgüvenli olma, paylaşma, iletişim kurabilme, kurallara uyma, yaratıcılıklarını sergileme gibi birçok davranışı da bu süre içerisinde öğrenirler.


SORUNLAR ERKENDEN TESPİT EDİLEBİLİR
Ayrıca okul öncesi eğitimin çocuk gelişimi açısından bir başka önemi ise; eğer çocuğun herhangi bir alanda veya bir konuda sorunu varsa bu durum en iyi bu dönemde tespit edilir. Günün belirli bir bölümünü farklı çevre ve kültürlerden olan arkadaşlarıyla geçiren ve birbirinden farklı etkinliklerde bulunan öğrencinin sorunları gözetiminde olduğu öğretmenler tarafından daha net bir şekilde tespit edilir. Bu durum çocuğun ileri zamanlardaki başarısı için oldukça mühimdir.