DOĞADA SPOR YAPMAK VE ÇOCUK GELİŞİMİ

Bulut Anaokulu

Çocuklarınızı alıp şehirden uzaklaşmak, kendinizi doğaya bırakmak, doğada spor yapmak hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan size ve çocuklarınıza birçok fayda sağlayacak.

İnsanoğlunun serüveni doğada başladı. Doğada karnımızı doyurduk, doğada barındık, doğadan bir şeyler öğrendik. Zaman içerisinde ilerleyen teknoloji sonucu artık doğadan çok uzakta, betondan binalarda yaşayıp, asfalttan yollarda dolaşmaya başladık. Doğada spor yapmak ise bizi bu ortamdan kurtaracak bir yöntem.

Yaratıcı Düşünme Yetisini Geliştirir

 

Güzel bir doğa içinde yapılacak sakin ve uzun yürüyüşlerin sağladığı fiziksel faydanın yanında, insanın ruhsal sağlığı üzerinde de pozitif etkileri olduğu biliniyor. Çocukların zihinleri yetişkinlerin aksine belirli bir kalıba göre şekillenmemiştir ve hayal dünyaları oldukça geniştir. Onları doğa ile buluşturmak normal günlük hayatlarının dışında birçok farklı şey görmelerine neden olur. Doğa ile iç içe olmaları, hiç görmediği şeyleri görmelerini, yeni bilgiler öğrenmelerini sağlar ve bu durum yaratıcılıklarını büyük ölçüde etkiler.

İletişim Kurma Becerisi

 

Bireyler yaşamlarını ve genel iyilik hallerini sürdürebilmek için fizyolojik, psikolojik, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu gereksinimlerini karşılarken çevrelerindeki diğer insanlarla etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar. Doğada spor yapmak da çocukların çevredeki diğer arkadaşlarıyla iletişim kurmalarına olanak sağlar. Doğada spor yapmak bir çocuk için aslında eğlencedir. Doğada bulunan bir çocuğun soracağı birçok soru olur kafasında ve bu soruları aktarırken iletişim kurma becerisi gelişir.

 

Dünyayı Tanımasına Olanak Sağlar

 

Şehir hayatının sıradanlığı bizleri dünyaya karşı kapalı bir kutu haline dönüştürür. Şehir içindeki renksiz binalar, bunların karmaşık şekilde bir araya gelişleri, düzensiz kesişimler dünyaya olan bakış açımızı kısıtlar. Çocuklarımız da bu şehirlerin dışına çıkmadıkça, yeşili görmedikçe, doğanın harikalarını gözlemlemedikçe dünyayı tanımaları zorlaşır. Şehir içindeki renksiz binalar, bunların karmaşık şekilde bir araya gelişleri, düzensiz kesişimler

 

Merak Duygusunu Körükler

 

Doğadaki dinginlik, insanın kendisini daha huzurlu hissetmesinde, iç temposunun yavaşlamasında büyük bir etken oluşturuyor. Bu dinginlik insanın zihnini boşaltır ve daha çok odaklanmasını sağlar. Zihni boşalmış bir insan da zihnindeki bu müthiş rahatlamayla daha çok şey merak etmeye başlar. Çocuklar soru sormayı severler, her zaman merak ederler. Tabi bu merakları gördükleri farklı şeylerle doğru orantılıdır. Gördüğü ilginç şeyler arttıkça sorduğu sorular da artar ve merak duygusu gelişir, her zaman daha fazla şey merak eder. Doğa ise hakkında sorular sorulacak birçok çeşitliliğe sahip.